top of page

About Us                            

Ballet " Rainbow " / Anita Dance Studio is founded in 1991 in The Youth House of Blagoevgrad by Anita Dyulgerova - Choreographer and Art Director.

The dance formation had won prestigious international and national of honours:

      -In September 2016 Ballet " Rainbow " / Anita Dance Studio won 3rd place medal of International Dance Competition in Venice, Italy .

      -In December 2013 Ballet " Rainbow " / Anita Dance Studio won 3rd place medal in The Hip-hop Balkan Competition in Seres, Greece.

The Ballet " Rainbow " / Anita Dance Studio's purpose is to inprove the quality of dance through technique and curriculum that could be used to transform ballet into a formal discipline.

The image of Ballet "Rainbow" / Anita Dance Studio inspires everybody, touched by art, that dance is priceless and changes everybody's life.

Ballet "Rainbow" is a symbol of inspiration and resilience.

During years the Ballet " Rainbow "/ Anita Dance Studio

leaded by its choreographer Anita Dyulgerova formed generations of dance performers gained contemporary, modern and sport dances techniques.

 

As a Director of this ballet I has devoted 25 years in teaching and learning new styles.

"WHAT MAKES ME RICH IS DANCES, I FEEL HAPPY BECAUSE I REALIZED ONE OF MY DREAMS..."

                             Anita Dyulgerova - Director  

                       Ballet"Rainbow" / Anita Dance Studio

 

Балет ”ДЪГА” / Aнита Денс Студио е създаден през 1991 г. в Младежки дом - Благоевград от Анита Дюлгерова –

хореограф и главен художествен ръководител. Формацията е носител на престижни международни и национални отличия:

                  - През септември 2016 год. Балет "ДЪГА" се завърна с почетното 3-то място на Международен Танцов Конкурс  във  Венеция, Италия.

                  - През декември 2013 год. Балет " ДЪГА" се завръща с почетното  3-то място на Балканският конкурс по Хип –Хоп в гр. Серес, Гърция.

Обликът на Балет " ДЪГА " внушава на всеки, докоснал се до изкуството му, че танцът е безценен и променя всеки докоснал се до него.

Балет " ДЪГА " е символ на вдъхновение,борбеност.

През годините Балет " ДЪГА " под ръководството на хореограф Анита Дюлгерова формира поколения изпълнители овладели техниките на съвременните, модерни и спортни танци.

 

 

Като Директор и главен художествен ръководител на

балет„ ДЪГА“ - Анита Дюлгерова от 25 год. се посвещава  на танца и продължава да учи и разучава нови стилове.

"ВСИЧКО ,КОЕТО МЕ ПРАВИ БОГАТА, МИ ГО Е ДАЛ ТАНЦЪТ. ЧУВСТВАМ СЕ ЩАСТЛИВА, ЗАЩОТО

ОСЪЩЕСТВИХ ЕДНА СВОЯ МЕЧТА...."

             Анита Дюлгерова - Директор на Балет " ДЪГА"

 

bottom of page